• De wijkagent als brugfiguur
  • Behoeden van de nog aanwezige sterke sociale cohesie
  • Buurt Ontvangstcomit√©s nemen zelf initiatief bij de verwelkoming van nieuwe inwoners en
  • kunnen op steun van de gemeente rekenen
  • Degelijke fietsstallingen als onderdeel van het anti-fiets-diefstalbeleid
  • Basispolitiezorg in het Gemeentepunt
  • We bewaken het onafhankelijk optreden van handhavers bij milieuovertredingen
  • Overlast wordt constructief aangepakt