• Imog-site zonder hinder en in het landschap geïntegreerd
  • Circulaire economie : stimuleren van afvalarme evenementen, verpakkingsvrij winkelen, tweedehandsbeurzen, geefpleinen en repaircafés, uitleendienst voor huishoudelijk gereedschap
  • We handhaven het principe van de vervuiler die betaalt, maar voorzien een flankerend beleid voor maatschappelijk kwetsbare groepen
  • Gemeentelijke administratieve beloning voor vrijwillige initiatieven in verband met zwerfvuil en sluikstort. Cameraondersteuning om pakkans van sluikstorters te verhogen
  • Concreet hondenpoepbeleid
  • De prijs van de restafvalzak wordt op niveau van de intercommunale vastgelegd