De omleidingsweg

Standpunt van groen ivm omleidingsweg Imog en Moen trekweg

Moen en Heestert kraken al jaren onder de druk van zwaar verkeer dat door de beide centra passeert. In Heestert is het de N8 die in een onmogelijk traject dwars door het dorp loopt. In Moen is er zowel het doorgaand (sluip)verkeer van vrachtvervoer dat de tolweg N8 probeert te omzeilen als het vrachtverkeer dat zich een weg baant naar de IMOG-site en de industriegebieden van Moen. Een deel van het zware verkeer wordt op de N8 al afgeleid langs de Sluislaan, een daartoe niet uitgeruste één-vaks-weg die dwars door het habitatgebied van de Vaarttaluds loopt. Ook daar zorgt het zware verkeer voor een voortdurende conflictsituatie in het enige habitatgebied van Zuid-West-Vlaanderen.
Het gemeentebestuur wil een oplossing voor deze problemen en heeft in de meest recente RUP-wetgeving een procedure gevonden waarmee ze de knoop wil ontwarren. Er is een RUP opgestart waarin nog 3 mogelijke tracés zijn opgenomen. Op 14 december 2017 organiseerde het gemeentebestuur onder de naam ‘participatiemoment’ een infomoment waarop de startnota in vogelvlucht werd overlopen.