• Dieren zijn een belangrijk onderdeel van het kapitaal van landbouwers. Ze springen er daaromzorgzaam mee om. Inbreuken op dierenwelzijn zijn niet tolereerbaar
  • Evacuatie van dieren wordt ingeschreven in de rampenplannen
  • We ondersteunen de regionale functie van het dierenasiel van de Leiestreek dat gehuisvest is in Zwevegem, we verkennen de mogelijkheid voor een uitbreiding voor een opvangcentrum voor wilde dieren
  • We organiseren een concreet zwerfkattenbeleid
  • We volgen de aanbevelingen van de Vlaamse raad voor Dierenwelzijn over het duivenbeleid op.
  • We schrappen de verplichting voor het aangelijnd wandelen buiten de bebouwde kom en vervangen het door een verplichting om de hond altijd onder gezag te houden