diverse gemeente

  • Met een burger-/wijkbudget krijgen buurten de kans om naar hun eigen wens te investeren in hun buurt
  • Lokale handelaars als sleutelfiguur tussen gemeentelijk beleid en burger
  • Heldere taal in plaats van stadhuistaal, maximale bereikbaarheid van Gemeentepunt voor alle inwoners
  • Projectmatig of structureel werken met burgerpanels
  • Afsprakennota met adviesraden
  • Dorpsraden als functionele gesprekslijn
  • Charters met wederzijdse engagementen en verantwoordelijkheden voor middenveldorganisaties (landbouw, natuur, economie en jeugd)
  • Actieve begeleiding van de kindergemeenteraad
  • Toegankelijke en interactieve gemeenteraad, de gemeenteraad op tour, livestream
  • Zwevegem luistert: spreekrecht voor elke inwoner vanaf 16 jaar