• Er moet ruimte zijn voor gemeentelijke investeringen binnen de marges van een financieel gezonde gemeente
  • Bij het realiseren van projecten zijn voorbeeldfunctie (energie-efficiënt bouwen,..) en kwaliteit naast de budgettaire impact eveneens van belang
  • Belastingen die meer kosten dan ze opleveren worden beter afgeschaft
  • Belastingsreglementen ondergaan een duurzaamheidstoets
  • Belasting afgestemd op de financiële draagkracht van de inwoners
  • De financiële partner van de gemeente belegt niet in niet-duurzame domeinen zoals wapenproductie of fossiele energie