• Kwaliteitslabel voor huurwoningen
  • Via een gericht premiebeleid opwaarderen van het verouderd woningpatrimonium
  • Oprichten van een woonloket waar alle info rond wonen gecentraliseerd wordt
  • Faciliteren van toekomstgerichte woonvormen