Jong zijn in Zwevegem, geef hen wat ruimte!

28 April 2018

Jong zijn in Zwevegem, geef hen wat ruimte!

Jong zijn in Zwevegem, geef hen wat ruimte!

Het jeugdbeleid in Zwevegem heeft nood aan een sterke impuls. Tot op heden kregen de jongeren niet het vertrouwen dat ze verdienen. Groen Zwevegem kiest voor de toekomst, en voor het jongerenbeleid mag dit bewust - onvoorwaardelijk. "Ruimte" is het sleutelwoord, ook in jeugdbeleid:

  • Ruimte voor nieuwe ideeën;
  • Ruimte voor de zwakkere groepen uit de samenleving. 1 op 5 kinderen leven in armoede of hebben een groot risico om in armoede terecht te komen;
  • Ruimte voor beleving van de leefwereld van jongeren. Iedereen is ooit wel jong geweest, maar de leefwereld van jongeren evolueert heel snel en 'jong zijn geweest' is niet hetzelfde als 'nu jong zijn';
  • Ruimte om jong zijn te beleven: geschikte en vergunde fuifzaal/fuifzalen, een fuifloket dat ondersteuning biedt en helpt, vergunde en goed uitgeruste repetitieruimtes voor muziekbands.

Ruimte in de fysieke betekenis van het woord: Groen Zwevegem ijvert voor één speelbos per deelgemeente. Op vandaag zijn er speelbossen in Sint-Denijs en Moen, er zijn zeker potenties in de andere deelgemeenten.

Daarnaast wil Groen Zwevegem zich verzetten tegen de oprukkende tweedeling in de maatschappij. Jongeren zijn daarin een belangrijke partner. We willen daarom kiezen voor preventie en begeleiding in plaats van controle en bestraffing (bv. inzake alcoholmisbruik, drugs, aggressie, lawaaihinder, ...). We moeten niet focussen op de fouten, op de zaken die zijn mis gelopenmaar bouwen op de succesverhalen van jeugdverenigingen die er in slagen om jongeren te helpen hun engagement en verantwoordelijkheid in de maatschappij op te nemen. Deze verdienen waardering, en deze waardering mag ook financieel zijn door middel van werkingssubsidies die stimulerend kunnen werken en door op duurzaamheid georiënteerde energiesubsidies.

Jongeren-proof?

Jongeren zijn een erg belangrijke schakel in de samenleving. Er zijn dan ook heel veel raakvlakken met jongerenbeleid: met onderwijs, met cultuur, met welzijn, zelfs met ruimtelijke ontwikkelingen, met mobiliteit (jongeren moeten veilig de weg op kunnen), met klimaat. Groen vraagt dat beleidsverantwoordelijken hun beslissingen onderwerpen aan een "jongeren-proof-test".

Sociaal

We willen ingaan tegen de stroom in de maatschappij waarbij het individu ("ik") belangrijker wordt dan de gemeenschap ("ons / wij / zij"). Jeugdbewegingen zijn daarin uitermate belangrijk. Jongeren leren actief deel te nemen aan de maatschappij, vinden er hun eigen plaats, ontwikkelen er creativiteit. Meer dan 250.000 jongeren zijn lid van Vlaamse jeugdbewegingen. Maar dat wil ook zeggen dat een nog groter deel jongeren geen deel uitmaakt van een jeugdbeweging. Een gemeentebestuur moet ook deze niet-georganiseerde jeugd aanspreken of een beleid voeren dat ook voor hen iets te bieden heeft. Het jeugdhuis 'De Harp' speelt hierbij een belangrijke rol. Met de geschikte communicatie kunnen wellicht ook niet-georganiseerde jongeren toegang vinden tot de jeugdraad.

Inspraak

Jongeren verdienen respect. Respect toon je door te luisteren naar hun boodschap. Maar meer nog, door ze echt ernstig te nemen en samen te zoeken naar mogelijkheden om met concrete voorstellen van jongeren om te gaan en deze in beleid om te zetten.  Inspraak is niet vrijblijvend. Niet voor het gemeentebestuur, maar ook niet voor de jeugdverenigingen die er zich op beroepen. Groen Zwevegem is voorstander van de opmaak van een "Afsprakennota" tussen gemeentebestuur en jeugdraad. De procedure moet niet al te zwaar worden opgevat, maar moet minstens het engagement inhouden dat de jeugdraad tijdig zal worden geconsulteerd bij alle beleidsbeslissingen die de jeugd aanbelangen, maar ook dat actief naar een advies zal worden gevraagd bij de voorbereiding van beleidsbeslissingen in domeinen met belangrijke raakvlakken met jongeren. Het gemeentebestuur dient zich te engageren om deze adviezen minstens te bespreken en de jeugdraad steeds een antwoord te bezorgen.

Kindergemeenteraad

Groen suggereert dat er in Zwevegem werk wordt gemaakt van de oprichting van een kindergemeenteraad. Dit is eveneens een rechtstreekse vorm van inspraak die een aparte groep in de samenleving aanspreekt en hun een stem geeft in het beleid van onze gemeente.
Heb je zelf nog suggesties? Wat mag volgens jou niet ontbreken in het Zwevegems jeugdbeleid? Laat het ons weten via [email protected]

 

bron foto albelli