• Jeugddienst met jeugdconsulent als speerpunt van het jeugdbeleid, de jeugdraad als bevoorrechte partner, het jeugdhuis als ontmoetingsplaats bij uitstek
  • Ruimte voor ontspanning voor alle leeftijdscategorieën binnen de jeugd: speelbos/speelnatuur, speelstraat, fuifzaal, repetitieruimte voor bands
  • Opvolgen van het GoeGespeeld-charter
  • Opmaak van een speelweefselkaart
  • Aandacht voor het kindvriendelijke karakter in alle beleidsthema’s
  • Financiële en infrastructurele ondersteuning met aandacht voor duurzaamheid