Kapel Milanendreef

03 Maart 2023

Kapel Milanendreef

Groen Zwevegem voorkomt het rooien van de bomen in Kapel Milanendreef

Een beschermde dreef in één keer zonder toelating rooien. Gelukkig kan dat niet zomaar. Op de gemeenteraad van 23 januari 2023 vroeg Groen-fractieleider Yves De Bosscher aan de burgemeester en de bevoegde schepen Vromant naar de toelating van het Agentschap Erfgoed en de resultaten van de natuurtoets in uitvoering van het Soortenbesluit. In de voorafgaande week werd aan de inwoners in een informatievergadering nog gezegd dat er 'geen vergunning' nodig was. En in de gemeenteraad werd nog stellig beweerd dat 'alles in orde was'. Maar wat bleek? De 'natuurtoets' had men beperkt tot het onderzoek naar de gezondheidstoestand van de bomen. Maar men had niet onderzocht hoe het zat met de aanwezigheid van in Vlaanderen beschermde boom bewonende vleermuizen. Van bijvoorbeeld de Rosse vleermuis is gekend dat ze zeer graag in beuken van oude dreven woont en er in overwintert. Nog meer: ook de noodzakelijke toelating van het Agentschap Erfgoed (de dreef is een Beschermd dorps- en stadsgezicht) was nog niet verleend. In die toelating worden de voorwaarden voor de omvorming bepaald. De gemeente kan dus niet zomaar besluiten om toch snel snel alle bomen in één keer te kappen. Niet alle bomen zijn trouwens reeds in hun eindstadium beland. Er zijn bomen die zeker nog wat jaren kunnen mee gaan en die een geleidelijke omvorming veel logischer maken. Op die manier blijft het dreefgevoel meer behouden en dreigt de biodiversiteit die met zo'n geweldige dreef gepaard gaat niet in één keer verloren te gaan. En nog dit: Groen Zwevegem heeft uiteraard begrip voor het veiligheidsaspect dat dode bomen met zich meebrengen. De slechtste bomen in de Kapel Milanendreef zijn trouwens reeds 'ecologisch geveld': ze hebben geen takkenstelstel meer zodat ze minder onderhevig zijn aan hevige wind. We hopen dat het gemeentebestuur niet hard voor de natuur is, maar met een hart voor de natuur naar de omvorming van deze prachtige dreef kijkt.