• Een eigen gemeentelijk klimaatplan waarvan de uitvoering jaarlijks wordt gerapporteerd aan de gemeenteraad
  • Een klimaatambtenaar coördineert het klimaatbeleid en kan ook het participatief project met inwoners, ondernemers en verenigingen uittekenen
  • 250.000 euro per jaar voor verduurzaming van eigen infrastructuur, Bijna-Energie-Neutraal norm voor eigen bouwprojecten. Klimaatneutraal gemeentelijk patrimonium tegen 2030
  • Ondertekenen van het tweede Burgemeestersconvenant met aandacht voor adaptatie, Zwevegem speelt een trekkersrol in de regio
  • Ethisch aanwenden van gemeentelijke financiële middelen 
  • Modern openbaar verlichtingsbeleid: toepassing van nieuwe technologie en enkel verlichten waar het echt nodig is. Burgerparticipatie in openbare verlichting
  • Gebruik van 100% hernieuwbare energie, inzet op burgercoöperatie bij energieproductie
  • Groepsaankoop van particuliere fijnstoffilters