• Landbouw blijft de behoeder van de open ruimte met respect voor het landschap
  • De landbouwgrond in Zwevegem behoort tot de beste ter wereld. Teelt in open grond is de prioritaire landbouwtoepassing
  • We stagneren verdere inname van open ruimte
  • Specifieke erosieproblemen worden samen met de betrokken landbouwers en bovenlokale partners aangepakt
  • We zoeken een evenwicht tussen biologische en klassieke landbouw
  • Bij gebruik van pesticiden wordt het openbaar domein gerespecteerd
  • Via thuisverkoop en/of de verdeling van pakketten wordt de Zwevegemse landbouwsector herontdekt. De verbreding van het landbouwbedrijf als zorgboerderij, hoeveslager, verblijfsaccommodatie, plukboerderij of schooltuin haalt de band met de inwoner rechtstreeks aan
  • Langs landelijke wegen worden bomen oordeelkundig en in overleg met de landbouw aangeplant
  • Via agrarisch natuurbeheer werken landbouw en natuursector samen