leefkwaliteit

  • Sterke leefbare dorpskernen met zorgzaam gemengde functies
  • Wij kiezen resoluut voor voetgangers en fietsers, bijvoorbeeld met opmaak van een gemeentelijk fietsplan
  • Naast speelstraten ook schoolstraten, opmaak van regionale schoolbereikbaarheidskaarten
  • Promoten van deelmobiliteit
  • Voorbeeldfunctie van het gemeentebestuur op vlak van duurzame mobiliteit
  • Parkings als gedeeld ruimtegebruik, signaleren van vrij aangeboden parkeerplaatsen voor of naast woningen 
  • Verkeersveiligheid als beoordelingscriterium bij beleidsbeslissingen
  • Een accuraat beleid inzake snelheid van voertuigen: zone 30/50/70, trajectcontrole
  • Ontmoedigen sluipverkeer, quads en motorfietsen enkel op openbare weg, trage wegen als verbindingsweg voor fietsers en stappers stimuleren