• Groen gelooft in een toekomst van lokale, circulaire, gedeelde en coöperatieve economie
  • De motor voor lokale handel is kernversterking
  • Actief leegstandbeleid probeert zoveel mogelijk panden op de markt te houden
  • De nieuwe dorpswinkel combineert het voorzien van dagelijkse levensmiddelen met het ontmoetings- en communicatiemiddelen
  • Wekelijkse korte ketenmarkt als unieke ontmoetingsplaats
  • Kleine en middelgrote ondernemingen zijn de motor van duurzame werkgelegenheid
  • Zwevegemse ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan aanbestedingen voor publieke werken, ook sociale economiebedrijven kunnen meedingen naar deze opdrachten
  • Ondersteunen van circulaire en coöperatieve economie, bijvoorbeeld CSA-boerderij
  • Toerisme en recreatie is een belangrijke economische activiteit voor Zwevegem