• Bewaken van open ruimte via kernversterking
  • Jaarbudget voor aankoop van 1m² natuur per inwoner per jaar
  • Betonstop: minstens 1 onthardingsproject per jaar, bevriezen van woonuitbreiding en bouwstop in overstroombaar gebied, rendabel en multifunctioneel ruimtegebruik, ontsnipperen van open ruimte
  • De draagkracht van de open ruimte wordt bepaald door functies als landbouw, natuur, bos en water 
  • Landbouwsector als partner voor het realiseren van belangrijke natuurwaarden
  • Natuur in de gemeente zichtbaar maken
  • Bomen krijgen opnieuw hun verdiende plaats op het openbaar domein
  • Beleefbaar openbaar groen op wandelafstand
  • Natuurlijk-avontuurlijke speeltuinen en speelbossen
  • Financiële steun voor maatschappelijke partners die aan natuurbeheer doen
  • Begeleiden en ondersteunen van inwoners m.b.t. aanpak afvalwater en waterkwaliteit