• Een school heeft een groter maatschappelijke rol. Ze is niet enkel de ruimte waar er lessen worden gegeven 
  • De dorpsschool is een essentieel onderdeel van het sociaal weefsel van een dorp
  • De Kunstacademie krijgt ruimte om aan infrastructurele en pedagogische eisen van de hogere overheid te voldoen
  • Netoverschrijdend werken, bijvoorbeeld optimaliseren busvervoer
  • Scholen zijn gezonde omgevingen: verse lucht, goede akoestiek, groene speelplaatsen en lekker en gezonde maaltijden