Statiegeldalliantie

07 Februari 2018

Statiegeldalliantie

Groen voegt de daad bij het woord en vraagt in een open brief aan de gemeente Zwevegem zich aan te sluiten bij de statiegeldalliantie.

 

 

Geachte heer burgemeester en schepenen,

Uit de samenleving komt steeds meer druk op de Vlaamse Regering om in 2018 statiegeld in te voeren op blikjes en plastic flessen.

Groen Zwevegem roept de gemeente Zwevegem als groene gemeente op om niet achter te blijven en niet te wachten op de studie van Interafval. Sinds 7 december hebben reeds verschillende Vlaamse steden en gemeenten zich aangesloten bij de Statiegeldalliantie. 

De Statiegeldalliantie past perfect in de actie Mooimakers waar de gemeente Zwevegem zich ook al voor geëngageerd heeft, o.a. met een actieweekend op 23 en 24 maart. tAlternatief en reeds vele vrijwillige ‘mooimakers’ doet trouwens ook schitterend werk om Zwevegem zwerfvuilvrij te houden.

Wij willen een mooie en propere gemeente waar het goed leven is voor iedereen en waar efficiënt omgesprongen wordt met de budgetten. Het zwerfvuil, waar blikjes en flessen een groot deel van vormen, is immers een grote kostenpost voor de gemeente; de jaarlijkse zwerfvuilkost voor Zwevegem wordt geraamd op ± 550.000 euro.

Met statiegeld zouden deze kosten, waarvoor de belastingbetaler nu moet opdraaien, drastisch kunnen verminderen. Een belangrijk thema in dit jaar van de lokale verkiezingen.

Letterlijk uit alle hoeken van de samenleving klinkt de luide vraag aan de Vlaamse regering om dit jaar statiegeld in te voeren. Milieuminister Joke Schauvliege verklaarde ook al meermaals in de plenaire vergadering van het Vlaams parlement dat ze statiegeld wil invoeren.

Als we met de gemeente Zwevegem voor deze statiegeldalliantie gaan, dan zorgen we voor een structurele oplossing voor de vervuiling van straten en bermen door plastic flesjes en blikjes. Zo zou de gemeente zich ook scharen achter een duurzaam model voor het beheer van grondstoffen.

Groen Zwevegem wil mee aan de kar trekken om Zwevegem zo proper mogelijk te houden en roept de gemeente daarom op om zich aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie.

De ploeg van Groen Zwevegem

p.a.  Eddy Loosveldt, voorzitter, Lindelos 2, 8551 Heestert  0477 955021  [email protected]

 

  

Resultaat van onze actie:

Op woensdag en donderdag 7 en 8 februari werden enkel de Verzetslaan en de Moenstraat opgeruimd.

5 Zakken PMD, 5 zakken afval, 3 zakken glas, 2 paletten en 2 wieldoppen

 

 

 

Stand van Zaken mei 2018

De gemeente Zwevegem heeft zich ondertussen aangesloten.