• Werken aan een directe en zichtbare band tussen lokale gemeenschappen over de grenzen heen
  • We vieren 60 jaar samenwerken met Le Coteau en 50 jaar met Lorsch in de volgende legislatuur
  • De SDG’s van de Verenigde Naties worden de leidraad voor het nieuwe beleidsplan
  • De concrete verankering van het Noord-Zuid-beleid kan zich vertalen in een stedenband met als focus capaciteitsopbouw en versterking van de bestuurskracht
  • De bijdrage voor ontwikkelingssamenwerking in het gemeentelijk budget stemmen we af op het streefcijfer van 0,7 procent