Gemeenteraad

Ziehier enkele links naar pagina's met informatie over de komende en reeds gepasseerde gemeenteraadszittingen. De gemeenteraad vindt elke 4de maandag van de maand plaats in de raadzaal van het Gemeentepunt. De zittingen zijn openbaar.

In navolging van artikel 200bis van het gemeentedecreet hebben burgers het recht om voorstellen en vragen over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening op de agenda van de gemeenteraad in te schrijven en om deze agendapunten te komen toelichten in de gemeenteraad. Het voorstel dient door ten minste 300 inwoners te zijn ondersteund. meer info 

Het beleidsakkoord vind je hier