maandag 25 maart 2019

Gemeenteraad nummer 3 en we hebben er ongelofelijk veel zin in. We zorgden voor 2 verdagingen en 1 amendement stemming. Als dat niet goed gewerkt is. 

Voorafgaande de agenda kwam Jozef Tienpont, als voorzitter van de seniorenraad, verslag uitbrengen van hun laatste vergadering. Daarin horen we dat de senioren erg veel bezorgdheden hebben die perfect in ons plan op te lossen zijn. Hopelijk geeft het bestuur evenveel aandacht hieraan. We kregen hun beleidsplan met 34 punten op papier in handen.

Ook w13 kwam zich eens voorstellen aan de gemeenteraad. W13 is een overkoepelende werking van 13 gemeenten om onder andere OCMW’s en andere sociale aangelegenheden beter te laten samenwerken. Erg interessant. Ik zetel trouwens in de algemene vergadering, samen met Marc Claeys (schepen sp.a) voor Zwevegem. 

01 Toekennen eretitels aan mandatarissen. VOOR

02 Advies jaarrekening 2018 van de kerkfabrieken ressorterend onder het centraal kerkbestuur
Zwevegem. Eddy maakte de bemerking dat er op termijn maar twee kerken zouden mogen overblijven in Zwevegem. Dit volgens de deken op de vergadering van de kerkfabriek jongstleden. Er is een kerkenbeleidsplan nodig. Zo kunnen we genieten van o.a. erfgoedsubsidies. De gemeente heeft inderdaad nog geen idee van timing om dit alles aan te pakken en bijven hier maar wat aanmodderen. VOOR

03 Goedkeuring jaarrekening 2018 en kennisname jaarverslag 2018 van de interlokale vereniging
burensportdienst. VOOR 

04 Goedkeuring overeenkomst met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid in het kader van gegevensuitwisseling. VOOR

05 Aanpassing algemeen gemeentelijk retributiereglement - 2014 t.e.m. 2019. Brecht TEGEN
Na een resem opmerkingen over het niet in orde zijn van zaal Kabaal, verplichte kosten voor sport- en jeugdverenigingen, de dure brouwersprijzen en andere problemen met zalen, moesten we wel tegen stemmen. Er werd opgemerkt door Johan Rollez (nva), dat water duurder was dan frisdrank in de automaten van sportpunt en bib. Isabelle Degezelle (CD&V) zag hier geen graten in, waarop wij reageerden dat ze toch tenminste met het principe akkoord moeten gaan dat water altijd goedkoper moet zijn dan frisdrank. Waarop een amendement werd aangevraagd om water tien cent goedkoper te maken dan frisdrank. Een absurd en flauw schouwspel van de meerderheid, die hiervoor de GR 5 minuten stil legde.

06 Goedkeuring opdracht met vaststellen wijze van gunnen voor het bereiden en leveren van duurzame en gezonde maaltijden aan basisscholen en jeugddienst 2019-2022. Yves VOOR
We merkten op dat het puntensysteem om een score te geven aan maaltijden niet klopt. Ook hier draaide schepen Degezelle dol. 

07 Goedkeuring herhalingsopdracht en ontwerp met bepaling wijze van gunnen voor het uitvoeren van buitengewone onderhoudswerken aan wegen in de gemeente Zwevegem voor dienstjaar 2019 (1e herhaling 2018). TEGEN
Omdat voor de Streyestraat in Sint-Denijs een verhardingsplan voorzien is met uitwijkstroken in glad asfalt konden wij niet voor stemmen. Er zijn al andere methoden genoeg om iets te kunnen bereiken met waterdoorlatende wegdekken. We stemden niet tegen, met de bedoeling de slechte banen te laten verloederen, zoals schepen Marc Desloovere (sp.a) ons in de schoenen wilde schuiven. Niet alleen een belachelijke opmerking, maar met onze kleine oppositie kunnen wij toch niets tegen houden. Alleen signalen sturen.

08 Goedkeuring opdracht voor het aanleggen van nutsvoorzieningen voor het nieuwe schoolgebouw te Heestert. VOOR

09 Goedkeuring opdracht voor het vernieuwen van de valkuil in Sportpunt 1 te Zwevegem. VOOR

10 Goedkeuring opdracht voor het vervangen van het buitenschrijnwerk en de zonnewering in de
bibliotheek te Zwevegem. VOOR


11 Goedkeuring eindafrekening voor het uitvoeren van renovatie- en herinrichtingswerken site Transfo Zwevegem - RDVIII : restauratie van de gevels van het Nieuw Transfogebouw. 

 

12 Goedkeuring wegenis-, riolerings- en omgevingswerken in de verkaveling gelegen in het stedelijk woongebied Slijpbeek - Stedestraat. Yves Tegen

4,6 ha akkerland wordt bebouwd tussen het James Ensorplein, Stedestraat en de Slijpbeek. Alle info hierover vind je terug op de sociale media en in de krant die de dag na de GR met ons afsprak op het plaats delict.
De burgemeester gaf alvast toe dat het een project van de oude stempel was, maar zei ook dat de grond niet van enige waarde is en dat de verkavelaar beroep zou kunnen doen op al eventueel verworven rechten. Flauwe return van de burgervader, die al weer de hele avond rond de kwesties aan het dansen was.

13 Ontbinding interlokale vereniging burensportdienst.  Brecht VOOR
Ik polste nog eens bij schepen Raf Deprez (CD&V) of Zwevegem effectief niet in de kosten zal komen aangezien Deerlijk werd aangesteld als vereffenaar. Zijn antwoord was affirmatief.

Punten 14 t.e.m. 30 waren stemmingen. Besluit dat uit deze stemmingen te nemen valt is dat de schepenen van sp.a niet erg sterk in de markt liggen. Maar iedereen is verkozen geraakt om te zetelen waar hij wil zetelen.
Voor Groen zijn volgende mensen aangesteld voor vertegenwoordiging namen GR in:
Parochiaal Centrum Knokke: Annick Alleman (eenparig)
Gemeentelijk Ontmoetingscentrum Otegem: Brecht Demeire (eenparig)
Parochiaal Centrum Moen: Erwin Dewulf (eenparig)
Ontmoetingscentrum Malpertus Heestert: Joost Boucquet (eenparig)
Ontmoetingscentrum Sint-Denijs: Karel Deceukelier (26 voor / 1 tegen)

31 Goedkeuring deontologische code voor mandatarissen. Yves VERDAAGD
We vroegen verdaging aan voor dit punt aangezien een deontologische code toch wel enige invloed kan hebben op het leven van een gemeenteraadslid.

32 Goedkeuring vervangingsregeling algemeen directeur. VOOR

33 Goedkeuring vervangingsregeling financieel directeur. VOOR

In de varia: 

  • Brecht merkte op dat de stopborden op de oude spoorweg, aan de Paridaanstraat, kant Knokke, daar niet op hun plaats staan.
  • Yves vraagt hem af wat er juist gefilmd wordt in de kijkzaal van Sportpunt 1, waar we onlangs kerngroep vergadering hadden. 

Besluit: een goed gevulde avond, maar we beginnen zo stilletjes aan wel op dreef te geraken. Yves mag zo dicht in zijn micro niet brullen en schepen Kristof Vromant (LB) is niet aan het woord geweest. 

 

Brecht