zitting maandag 22 juni 2020

Hoezee, we mogen elkaar terug live en in 3D in de ogen kijken. De raadszaal wordt coronaproof ingericht, maar publiek en pers blijven nog afwezig. De fractieleiders nemen plaats aan de grote tafel en de rest van de raadsleden wordt achteraan de zaal geplaatst aan grote aparte tafels. Enkel Eddy en ik werden, door nipt plaatsgebrek aan dezelfde tafel gezet, maar we vinden het best gezellig om in elkaars bubbel te zitten.

GR (Gemeenteraad)

1 - ONTHOUDEN - Intekening uitgifte aandelen Apt Gaselwest.
Dit is een ingewikkeld boekhoudkundig dossier. Als we het goed begrijpen dan gaan we met de dividenden hieruit de financiering afbetalen. In het dossier waren nog andere opties voorhanden om aan de nodige gelden te komen voor dit project. We vragen dan ook een motivatie waarom er juist voor deze vreemde oplossing werd gekozen. 

2. - VERDAAGD - Goedkeuring schoolreglement 2020-2021 gemeentescholen Zwevegem.
3. - GOED - Goedkeuring ontwerpakte inzake afstand van een perceel grond, gelegen Hulweg te Moen, door de gemeente Zwevegem aan de cvba 'EIGEN HAARD'.
4. - TEGEN - Goedkeuring ontwerpakte inzake kosteloze grondafstand door de naamloze vennootschap 'OLEANDER'. en de 'Hoofdvereniging van mede-eigenaars van de groep van gebouwen 'Leanderhof Zwevegem Fase1'.
In een vorige GR stemden we ook al tegen deze plannen. We laten nu alvast de reden van ons stemgedrag opnemen in de notulen, wat de vorige keer niet gebeurde.
Voor ons blijft het een vreemd gegeven dat er een buitenspeelruimte wordt aangelegd, voor een kinderdagverblijf, vlak naast een parking voor auto’s.
We doen het voorstel dat er, als deze plannen toch worden goedgekeurd, parkeerplaatsen aangelegd kunnen worden voor enkel elektrische wagens.
Tevens ligt deze ruimte in een verharde zone en in de vlakke zon, waardoor de peuters al rap veel te warme zullen krijgen. Hopelijk zal er dan gekeken worden om hier wat natuurlijke schaduw elementen aan te leggen.
We zijn echter niet tegen de geest van dit dossier want de overdracht van grond is voor ons geen enkel probleem.

5. - TEGEN - Goedkeuring ontwerpakte inzake vestiging van een kosteloos gebruiksrecht voor onbepaalde duur en vestiging erfdienstbaarheid van bovenbouw en overgang in het voordeel van het kinderdagverblijf in deelgebouw 'De Vlieger' van het opgericht complex 'Leanderhof'.
Zie voorgaand agendapunt.

6. - GOED - Intergemeentelijke recyclagepark: uitbreiding beheersoverdracht Imog
7. - GOED - Goedkeuring addendum bij de realisatieovereenkomst nieuw Transfogebouw.
8. - GOED - Organisatiebeheersing: goedkeuring van het kader organisatiebeheersing 2020-2025, aktename plan van aanpak en opvolgingsmatrix 2020-2025 en van het rapport 2019-2020.

OR (OCMW-Raad)

1 - GOED - Organisatiebeheersing: goedkeuring van het kader organisatiebeheersing 2020 - 2025, en aktename plan van aanpak en opvolginsmatrix 2020 -2025 en van het rapport 2019 - 2020.

Varia

 • Er is een onderzoek gaande naar zoekzones voor bijkomstige bedrijvigheid. Yves duidt dat er een gebied voorgesteld werd door de gemeente aan de grens met Deerlijk en Harelbeke. Het schepencollege heeft dit dus aangeduid als zoekzone voor nieuwe bedrijvigheid. We stellen vast dat er herbevestigde landbouwgrond in dit gebied zit. We vragen dus aan de schepen van landbouw hoe dit past in het landbouwbeleid van onze landbouwgemeente dat deze 12 hectare zal worden opgegeven. Dit zal misschien wel voor nu meteen niet zijn, maar ondertussen is het wel al een zone die gevalideerd werd door de deputatie. De gesprekken zijn dus al bezig op gewestelijk niveau om hier ruimtelijke processen van te maken. Dit wordt dan ruimtelijk onderzoek en eens we in dat straatje zitten, eindigen we in een officieel aangeduide industriezone.
  Hoe komt het dat er in het strategisch meerjarenplan niets over deze beslissing vermeld staat? Er staat niets in over het aanduiden van zoekzones in een landbouwgemeente.
  Op de website van West-Vlaanderen is alle info hierrond te vinden over wat er al gebeurd is en wat er nog moet komen. Alle nota’s staan openbaar op het internet.
  Besluit is en blijft dat er geen nood is aan nieuwe industriezones in onze gemeente en bij uitbreiding sub regio Kortrijk. Dus laat ons alstublieft niet onnodig weer openbare ruimte aansnijden.
 • Yves haalt aan dat het biodiversiteitscharter al twee raden werd verschoven. Er is ondertussen al een gunstig advies gegeven door de minaraad. We vragen ons dus af waarom dit nog steeds niet op de zitting is gekomen.
  Het zal blijkbaar voor september zijn volgens de burgemeester.
 • Yves vraagt of er rekening kan gehouden worden met de wildgroei, zoals de rietkraag en andere water begroeiing op het einde van het kanaal. Er komt namelijk een kunstwerk onder de vorm van zwanen daar op het water. Hopelijk heeft dit geen impact.
 • Kan er geen digitaal platform uit de grond gestampt worden om dorps- en adviesraden op te kunnen laten doorgaan?
 • Ik deel mee dat onze fractie blij is met de autoloze zondagen voor deze zomer die er recent doorgekomen zijn. Er is wel sprake van een grote onduidelijkheid bij de Zwevegemnaren. Niemand weet wat nu net de bedoeling is. Ik vroeg dan ook aan de schepen van feestelijkheden (Vromant, LB) hoe dit zal gecommuniceerd worden zodat de mensen weten aan wat ze zich mogen verwachten of hoe ze hierin kunnen participeren.
  Ik ben zelf gevraagd geweest om deel uit te maken van het entertainment in de Otegemstraat en ben daar uiteraard blij mee. Wel merkte ik op dat de dienst cultuur nog echt niet ver stond in hun plannen. Zelf heb ik dan maar een plan opgesteld en dat is meegenomen geweest.
  Geen dank.
  Laat deze opportuniteit zeker niet liggen. We zijn heel blij met dit initiatief, maar vat de koe bij de horens en maak er iets aantrekkelijks van. De komende jaren kunnen we dit dan hopelijk herhalen en zo ons centrum opnieuw laten bloeien. Succes!

Enigszins grappig om te zien dat alle veiligheidsmaatregelen flink werden toegepast en dat er dan bij het afsluiten van de vergadering naar elkaar toe gestapt werd om nog wat na te spreken. Het blijft toch wennen, die nieuwe sociale regels. Tot slot gaf schepen Vromant mij nog mee dat het moeilijk is om deze zomer dingen te organiseren. Je mag met iets naar buiten komen, maar in feite mag het geen succes zijn omdat het anders te veel volk bij elkaar zou brengen. Ik heb hem daarop dan ook vriendelijk bedankt dat hij aan mij gedacht heeft om te komen optreden in de Otegemstraat voor vier zondagen.

Bedankt om dit te lezen.

Uw trouwe reporter,

Brecht