zitting maandag 25 februari 2019

De headlights van de gemeenteraad, februari 2019, worden hieronder toegelicht. Bijhorende ziet u wie tussenkwam en hoe we stemden. Niet alle punten worden uitgeschreven wegens het mezelf beperken tot een A4’ke en mss nog een beetje. 

Naar deze gemeenteraad werd reikhalzend uitgekeken door meerdere mensen uit Zwevegem. De burgemeester zou op de rooster gelegd worden over zijn uitspraken omtrent een autoloze zondag, geen rally’s meer en andere extreme maatregelen die de bewoners zouden treffen. 

01 - Punt 1 op de agenda - Kennisname klimaatmanifest - Yves
Yves kwam tussen om er op te wijzen dat zo goed als niemand van de meerderheid het klimaatmanifest tekende. Hoewel het over het klimaatmanifest, opgesteld door Leiedal ging, werd al snel de link gelegd naar de voorbije mediastorm rond onze burgemeester.
Die maakte snel duidelijk dat het Nieuwsblad nogal kort door de bocht ging met hun uitgestuurde persbericht. Autoloze zondagen zouden niet autoloos zijn maar meer een sensibilisering naar de bevolking voor alternatieve mobiliteit. De rally maatregel handelt enkel over de rally van Kortrijk. Met dit en andere punten van verdediging nuanceerde hij al snel zijn plannen. Ook op vlak van burgerparticipatie moet nog veel gebeuren en in de maand maart worden extra dorpsraden georganiseerd om de bevolking hun bemerkingen bij het klimaatplan te aanhoren. 

02 - Toekenning toelagen 2019 - Eddy - Goedgekeurd

03 - Goedkeuring takenpakket Riopact 2019 - Brecht - Goedgekeurd

04 - Vernieuwen openbare verlichting, verledding fase 2 - Yves - Tegen
We vinden dat de gemeente zich onvoldoende inzet voor een moderne straatlicht infrastructuur. De vernieuwing is nu al verouderd. Lichten worden slecht of niet gedempt en er wordt nog op te veel plaatsen overbodig verlicht. 

05 - Nieuw plafond school ’t Winckeling - Goedgekeurd
Raadslid Vanassche kwam tussen en stelde meteen een nieuwe school voor. 

06 - Herstelling atletiekpiste, levering en plaatsing discuskooi - Goedgekeurd

07 - Oprichten commissies in de schoot van de gemeenteraad - Brecht - Goedgekeurd
Omdat we toch wel zeker onze constructieve houding willen laten blijken heb ik gepleit om de commissies zoveel mogelijk te benutten en zo ook het gebrek aan debat in de gemeenteraad te compenseren. Temeer omdat CD&V vanuit de oppositie hiervoor pleitte.

08 - Samenstelling commissies
Commissie I: EDDY - politie, brandweer, personeel, organisatie, economie, financiën en intergemeentelijke samenwerking;
Commissie II: YVES - openbare werken, ruimtelijke ordening, wonen, milieu, natuur, patrimonium en mobiliteit;
Commissie III: BRECHT - cultuur, sport, jeugd, onderwijs, welzijn en ontwikkelingssamenwerking. 

09 - Hernieuwing Gecoro - Eddy - Onthouding
Eerst gingen we tegen stemmen omdat het niet duidelijk was dat de jeugd wel vertegenwoordigd zou zijn in de raad. Sowieso stellen wij ons de vraag hoe politiek onpartijdig deze raad wel in elkaar zit. Nadat de burgemeester duidelijk maakte dat het om een misverstand ging en de jeugd wel degelijk wordt opgenomen, besloten we om ons te onthouden. 

10 - 11 - 12 - 13 - 14 - Goedgekeurd
De agenda’s van Gaselwest, TMVS, Psilon, IMOG, Leiedal en Gaselwest zijn OKÉ

15 t.e.m. 26 - Goedgekeurd
De postjes van voornoemde raden, plus de Watergroep werden gestemd en goedgekeurd
Opvallend was dat de schepenen van Sp.a af en toe wat onthoudingen, of tegenstemmen ontvingen. Maar telkens te weinig om hun te weerhouden van hun ambt. 

Voor meer uitleg bij een bepaald punt, ga ten rade bij uw favoriete gemeenteraadslid, of bij iemand van de Groen fractie. 

 

Brecht