zitting maandag 28 januari 2019

De eerste gemeenteraad hebben we alvast niet zomaar aan ons voorbij laten gaan. Van het moment dat de agenda er kwam en de dossiers beschikbaar, doken we er met onze fractie in.

Onze eerste fractievergadering ging door bij Brecht thuis en we wisten meteen dat er een hoop werk op de plank zal liggen de komende jaren. Nu al hadden we veel werk en de agenda was nog niet eens erg impressionant te noemen.

1. Dit waren alvast de inhoudelijke hoogtepunten:

 • Overheidsopdrachten van onder de 144 000 euro komen niet meer voor de gemeenteraad. onthouden
 • Het nieuwe huishoudelijk reglement werd goedgekeurd.
 • De gemeente krijgt een stukje grond bij naast het speelbos in Otegem.
 • De erfpacht voor het klimgebouw op transfo werd goedgekeurd.
 • Kinderdagverblijf op Leanderhof krijgt een buitenspeelruime ter beschikking via erfdienstbaardheid. tegen
  omdat dit vlak aan een parking ligt en omdat de communicatie en het bijgevoegd plan rond dit punt ruim onvoldoende was
 • Er werd een RUP goedgekeurd voor de omgeving van de oude loods achter het stort te Knokke, aar er jammergenoeg tot nu toe niet veel ruimte voor groen werd voorzien. onthouden
  want er is zeker nog ruimte voor verbetering. 
 • De gunningswijze voor de omgevingsaanleg van de Pluim werd voorgesteld en goedgekeurd. 
 • Er werd opnieuw een investeringstoelage toegekend voor de indoor tennis. 
 • Er is een hogere investeringstoelage toegekend voor het kunstgrasveld van Otegem, dan van Heestert en Zwevegem geweest. Kunstgras blijft een discussiepunt voor ons. onthouden
  omdat we voor beweging en sport zijn en omdat wat al gegund werd aan de ene, ook de andere moet kunnen toekomen. 
 • Er werd een teaser voorgelegd voor het beleidsplan. Dit oogde alvast zeer groen. 

2. OCMW-raad

3. Het nieuwe huishoudelijk reglement werd goedgekeurd.

4. Brecht werd verkozen als deelnemer vanuit de oppositie als afgevaardigde van de algemene raad voor W13.

Voor meer uitleg over bepaalde punten, laat niet na uw favoriete raadslid te contacteren. Alle info is ook terug te vinden op de site van Zwevegem zie link onder gemeenteraad.

We zijn alle drie een paar keer aan het woord gekomen en kregen van elkaar de ruimte om onze standpunten per agendapunt te verdedigen. 

Brecht