zitting maandag 29 april

De gemeenteraad van april 2019 bleek op het eerste zicht een mager beestje te zijn, maar het venijn zat hem in de staart, hieronder een summier verslag. Wil je meer uitleg over wat we met de groene fractie uit de doeken hebben gedaan, trek dan gouw aan onze mouw. De agenda van de GR, met toelichtende nota vind je zoals steeds op www.zwevegem.be/gemeenteraad.

1. Goedkeuring wijzigingen statuten vzw gemeentelijke schietstand Zwevegem. VOOR 

2. Vzw schietstand - aanduiding vertegenwoordiging namens de gemeente Zwevegem in de algemene vergadering.
Jean-Pierre Mestdagh wordt hier voor aangesteld aangezien hij zelf al lid geweest was.

3. vzw Transfo - aanduiding vertegenwoordiging namens de gemeente Zwevegem in de algemene vergadering.
Annick Alleman wordt hier voor aangesteld. Dit is een belangrijke vzw om van op de hoogte te zijn, waar Annick zeker haar schouder onder zal steken.

4. Ondertekening charter voor een Gezonde Gemeente 2019-2024. Brecht komt tussen
Er was een kleine onduidelijkheid ivm de financiën, waar niet alleen de forfaitaire 1000 euro per jaar aan logo zou moeten worden betaald, maar ook nog 0,076 euro per inwoner (=1873 euro).
Schepen Spincemaille (CD&V) maakte op een vriendelijke manier duidelijk dat deze kost later nog zou moeten goedgekeurd worden, in de vorige legislatuur werden deze punten samen behandeld, waardoor die ook samen werden goed gekeurd. Ik kreeg ook een compliment dat ik mijn dossier goed heb gelezen. VOOR

5. Goedkeuring Bijzonder Nood- en Interventieplan voor de organisatie van de wielerwedstrijd Grote Prijs Marcel Kint te Zwevegem op zondag 26 mei 2019. Brecht komt tussen
Onze bezorgdheid is dat er deze dag ook verkiezingen zijn en we wilden toch zeker weten dat er tot 14u vlot kan worden naar de bus worden gegaan. De burgemeester drukte me op het hart dat de organisatie hier rekening mee zal houden.
Ik drong er op aan om de bewonersbrieven tijdig te bussen, niet pas enkele dagen op voorhand.
Hoeveel kost het wielergebeuren vraagt raadslid Vanassche (ZV). Burgemeester zegt dat hij dit niet kan meegeven. VOOR

6. Leiedal - Goedkeuring agenda voor de algemene vergadering op 28 mei 2019.
Naaste jare ist 60 Jarig bestaan zeg. VOOR
7. IMOG - Goedkeuring agenda voor de algemene vergadering op 21 mei 2019. VOOR
8. Zefier - Goedkeuring agenda voor de  algemene vergadering op 13 juni 2019. VOOR
9. TMVS dv - Goedkeuring agenda voor de  algemene vergadering op 11 juni 2019. VOOR
10. Psilon - Goedkeuring agenda voor de algemene vergadering op 18 juni 2019. VOOR

11. Goedkeuring opdracht met vaststelling wijze van gunnen voor het huren van kerstverlichting in
Zwevegem voor dienstjaar 2019-2020-2021.Yves komt tussen. VOOR
In Sint-Denijs was er een wedstrijd voor de mooiste kerstversiering. Laat ons dit in de andere gemeenten ook doen. Cfr de bebloemingsactie.
Schepen Deprez (CD&V) is niet tegen dit idee. Hij gaf mee dat Sint-denijs vanaf nu ook met led verlicht wordt. Wat niet echt een antwoord is op Yves vraag. Deprez zal wel het idee meenemen. 

HOT TOPIC 12. Goedkeuring opdracht voor het vernieuwen van openbare verlichting op diverse locaties in Zwevegem dienstjaar 2019 - verledding fase 3. Yves komt tussen TEGEN

Andere lokale besturen in West-Vlaanderen zetten in op algemeen dimmen of zelfs doven. Niet in Zwevegem. Onder het mom van veiligheid brandt alles altijd vollen bak. Terwijl studies aantonen dat de criminaliteitscijfers op geen enkele wijze werden beïnvloed. LED is de toekomst maar alles wordt klakkeloos vervangen, ook op plaatsen waar niemand woont. De dimmende LEDs en slimme palen laten we aan ons voorbij gaan.
In 2018 werd 458.071 EUR betaald om’s nachts op volle sterkte te verlichten.
De versnelde omschakeling is duur: voor 10 jaar ver wordt er jaarlijks 440.000 EUR, dus in totaal 4.440.000 EUR geïnvesteerd. De verledding zou een besparing van 8% op de energiekost opleveren, zo’n 44.000 EUR per jaar. Met het doven tussen middernacht en 4u30 zou al een grotere besparing kunnen worden gerealiseerd. Besluit: de verledding moet er zeker komen maar dan liefst op een iets doordachtere manier en niet zomaar naar de pijpen van Fluvius dansen, schepen Desloovere (sp.a). 

 

13. Goedkeuring opdracht en vaststellen wijze van gunnen betreffende instap in het raamcontract van ICT aankoopcentrale stad Brugge.
14. Goedkeuring notulen zitting 25 maart 2019.

OCMW - raad

1. Goedkeuring aanpassing reglement inschrijvingslijst assistentiewoningen. VOOR
2. Bepalen dagprijzen (voor niet-Zwevegemnaren) assistentiewoningen De Courbe. VOOR
3. Goedkeuring aanpassing reglement inschrijvingslijst woonzorgcentrum. VOOR
NV-A dient een amendement in. Hierbij komt het er op neer dat de mensen met de meeste zorg de voorrang krijgen. Wij stemden voor stemden dit amendement. De meerderheid stemde tegen.

4. Doorstorten van de TWE-subsidies van de VDAB in het kader van een art. 60§7-tewerkstelling naar een ander bestuur. VOOR
5. Goedkeuring opdracht en vaststellen wijze van gunnen betreffende instap in het raamcontract van ICT aankoopcentrale stad Brugge. VOOR
6. Goedkeuring notulen vorige zitting

Varia:

 • Brecht. Eerst en vooral dank aan het bestuur voor het plaatsen van aanplakborden voor de verkeizingen, maar die staan op veel plaatsen, zoals in Otegem of in Zwevegem amper zichtbaar. Ook het materiaal is slecht adhesief.
  Schepen Desloovere pakt mijn opmerkingen met enige tegenzin mee.
 • Eddy. Maakt de bemerking dat een kost van de trage wegen op de gemeenteraad van juni 2018 werd geraamd op 120k. Plots blijken die kosten opgelopen tot 205k. Schepen Desloovere wilde niet toegeven dat er ergens een fout werd gebeurd. Ook Jan Vanlangenhove (algemeen directeur) zei dat hier niets vreemd is gebeurd. Ook vestigde Eddy de aandacht op enkele wegels die al jaren op de planning staan, maar links blijven liggen. Toen Eddy ook vroeg wat er met de blauwe schorren zal gebeuren die werden uitgebroken van de Heynholwegel wist niemand van iets.
 • Yves. Verschillende buurgemeenten hielden een regio vergadering over mobiliteit. Zijn hier al bepaalde knopen door gehakt? De burgemeester gaf in zijn respons toe dat ze de boot afhouden. In een zelfde adem vroeg Yves naar de stand van de omleidingsweg in Moen. De burgemeester zei dat er op het einde van dit jaar een beslissing valt over het gekozen tracé.
 • Yves. Merkt op dat lokale bedrijven het moeilijk hebben om te herlocaliseren naar de Pluim. De burgemeester antwoordt dat Yves het heeft over een specifiek geval waar meer aan de hand is, maar hij wil hier in het openbaar niet over uitwijden. 
 • Brecht. Onder het moto van “we horen schepen Vromant (LB) nooit meer” bereide ik twee vragen voor naar zijn adres. Toen ik hem vroeg of er, op vraag van het VVSG en de overheid, een project aangaande burgerparticipatie werd ingediend door Zwevegem, antwoordde hij met een droge nee. De burgemeester haalde meteen zijn hand van onder tafel om het boven Vromant zijn hoofd te houden en antwoordde dat Zwevegem sowieso geen kans maakt om hier steun uit te halen. Hier zei de burgemeester dat ik beter op de hoogte moest zijn. Mijn voorgaande compliment van schepen Spincemaille zo teniet gedaan.
  Vraag twee: nu de bevragingsronde op zijn eind loopt, hoe ziet de toekomst van de dorpsraden er uit en zullen er, zoals voorgesteld, budgetten naar de raden gaan?
  Ook daar kwam een onduidelijk kort antwoord van de schepen, waardoor de duidelijk geagiteerde burgemeester weer moest tussen komen en een antwoord brulde die volledig naast de kwestie was, waardoor ik me zelf terug trok en beleefd opmerkte dat ik gewoon maar een vraag wilde stellen. 
 • Yves. Zei dat hij om af te sluiten nog een vraag te hebben die niet mis te verstaan constructief was. Waarop de burgemeester bemerkte of de rest dan niet constructief was, waarop onze fractie leider dan fijntjes antwoordde dat de antwoorden op onze vragen dat ook allesbehalve waren. *held*. (de vraag was of er van organisaties een mail adres op uitnodigingen zou komen)

De agenda was misschien wat aan de lichte kant maar we hebben er toch van genoten. Bedankt om tot zo ver het verslag te lezen. Groetjes van uw favoriete gemeenteraadslid. 

Brecht