Een nutteloos prestigeproject op de Transfo-Site Zwevegem

21 Juli 2020

Een nutteloos prestigeproject op de Transfo-Site Zwevegem

 

Groen Zwevegem gaat als enige Zwevegemse partij niet akkoord met een investering van 772.198 EUR voor een brug en koker voor de Transfo-site.

Aan de gemeenteraad van mei werd een dossier voorgelegd voor de bouw van een brug en koker tussen het jaagpad langs het kanaal Bossuit-Kortrijk doorheen het ketelgebouw naar de machinezaal van de Transfo-site. Het gemeentebestuur sloot met het Vlaams Gewest een overeenkomst af waardoor voor bepaalde renovaties 80% subsidies konden worden bekomen. Voor het voorliggende ontsluitingsproject stelt de subsidiërende overheid echter vast dat dit weinig met renovatie te maken heeft en ze kent dan ook ‘slechts’ een subsidie van 20% toe.
De totale kostprijs voor dit prestigeproject wordt geraamd op 589.553 EUR (koker) + 375.695 EUR (brug) = 965.248 EUR.
Het gemeentebestuur moet overeenkomstig deze raming zelf voor 4/5 van de totale kost ofwel 772.198 EUR opdraaien. De meerwaarde voor de site is volgens Groen Zwevegem gering en het investeringsbedrag absurd hoog. Groen Zwevegem stemde als enige Zwevegemse partij tegen. Vergelijk dit even met de 550.000 EUR die werd vrij gemaakt voor het Solidair Zwevegem fonds voor steunmaatregelen in het kader van de corona-uitbraak.
Groen Zwevegem stelde de vraag voor wie de brug dienstig zal zijn. De uitgang van de brug komt pal op het jaagpad langs het kanaal uit, maar er worden geen fietsstallingen voorzien. Dat is, gezien de zeer beperkte ruimte, op deze plaats ook niet mogelijk. Het is niet uitgesloten dat er ook conflicten ontstaan tussen gebruikers van het jaagpad en occasionele gebruikers van de brug. Men kon daar geen sluitend antwoord op geven. Men zou een en ander nog eens ‘nazien’.
Iets verderop kan men wel de Transfo-site bereiken via de bestaande toegangsweg en in de gemeenteraad van een maand eerder (april) werd nog beslist om in het kader van het Contrei Live project van Leiedal de installatie “Top down Bottom up” van kunstenaar Adrien Tirtiaux aan de Transfo te voorzien, een artistieke brug/trap die ... jawel, Transfo verbindt met het jaagpad. De gemeente besliste om dit kunstwerk definitief te verwerven voor een bedrag van 22.000 EUR. Daarmee zijn er op vandaag reeds 2 toegangsmogelijkheden vanaf het jaagpad naar de Transfo-site.

Yves Debosscher