Verkiezingsuitslag 2018

28 Januari 2019

Verkiezingsuitslag 2018

Van 0 naar 12,2%

Dank aan alle kiezers die hun vertrouwen in ons gesteld hebben.  Met 12,2 % van de stemmen hebben we drie gemeenteraadsleden.  En wat nog beter is, in het bestuursakkoord werden heel wat van onze programmapunten opgenomen. Momenteel hebben we ook een vertegenwoordiger in de Politieraad, het Bijzonder Comité en Welzijn 13.